Behov for flere studieplasser i Norge

Lise B. Johannessen Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Ole Kristian Bratset
Om forfatteren

I legeforeningens tidsskrift kunne man 21. august lese at Legeforeningen har bedt Kunnskapsdepartementet om å utrede kapasiteten ved medisinutdanningene i Norge og mulighetene for et nytt medisinsk fakultet. Association for Norwegian Students Abroad (ANSA) mener det er bra at Legeforeningen tar viktige standpunkter for fremtiden til sine aktuelle utdanninger, men mener samtidig at Legeforeningen overser et uforløst potensiale for å sikre et økt antall utdannede medisinkandidater til Norge.

Når president i Legeforeningen, Marit Hermansen, sier at man raskest mulig må sikre at flere leger får brukt sin kompetanse innen helsevernet overser hun en viktig faktor i utfordringene knyttet til autorisasjon av utenlandsk utdanning: Nemlig Legeforeningens egen evne til å overbeskytte seg selv og bidra til en svak autorisasjonsordning for internasjonal utdanning. For å si det enkelt, mulighetene for å øke kapasiteten og kompetansen i helsevesenet er tilstede. Dersom behovet er slik Legeforeningen legger det frem i sin artikkel, er det på tide at dere også bidrar til å fremme og styrke mulighetene for at norske studenter kan ta medisinutdanningen sin i utlandet. Dette skjer ikke gjennom å skape barrierer for at flere reiser ut av landet, men gjennom å sikre at flere faktisk gjør det.

Ikke bare er det gunstig for å øke antallet norske medisinstudenter å benytte seg av de internasjonale mulighetene, det vil også på sikt kunne styrke helsevesenet som helhet. Studenter, universiteter, politikere og fagforeninger må alle bidra til at vi fremmer utdanning, også i utlandet. Det handler ikke om at vi ikke skal ha et tilstrekkelig tilbud for studenter som ønsker å ta sin utdanning i Norge, men at det også finnes gode ordninger som kan tas i bruk allerede i dag. Disse må brukes ikke bare for å øke andelen studenter på feltet, men også for å bygge opp andelen utdannede kandidater med internasjonal kompetanse og erfaring, noe som vil bli viktigere og viktigere i tiden som kommer.

ANSA ønsker ikke å kommentere på hvor vidt det skal finansieres flere studieplasser ved medisinutdanningen i Norge, men vil på det sterkeste oppfordre Legeforeningen til å ha alle norske studenter i utlandet i bakhodet i deres videre oppfølging av Kunnskapsdepartementet. Hjelp oss å bidra til at vi har effektive og gode autorisasjonsordninger for utdanning fra utlandet. Hjelp oss å sikre gode finansielle rammer for norske studenter som ønsker å ha hele eller deler av sin grad i utlandet.

Sammen kan vi i ANSA og dere i Legeforeningen jobbe for at det internasjonale utdanningslandskapet bidrar til å sikre tilstrekkelig kompetanse i det norske helsevesenet. Ikke gjennom å skape hindre, men gjennom å skape muligheter. Bli med oss på laget, og skap nye muligheter for enda flere studenter i fremtiden.

Marit Hermansen
Om forfatteren

Norge har en lang tradisjon med å utdanne leger i utlandet. Vel 40 prosent av legene i Norge har sin utdanning fra utlandet. Hver dag er vi helt avhengige av deres kompetanse og innsats for å få hjulene til å gå rundt i helsesektoren. Legeforeningen gir derfor utstrakt bistand til utenlandsstudenter for å sørge for at overgangen deres til den norske helsetjenesten blir så god som mulig. Dette gjelder både i enkeltsaker og mer overordnet overfor Helsedirektoratet og Helsedepartementet. For å kunne jobbe i Norge trengs ikke bare medisinsk kunnskap, men også kjennskap til den norske helsetjenesten. Derfor har Legeforeningen en egen mentorordning hvor studenter kan følge en erfaren lege på jobb i Norge.

ANSAs analyse er feil, Legeforeningen setter selvfølgelig stor pris på de mange legene som utdannes i utlandet. Likevel er det et tankekors at vi sender en så stor andel unge lærelystne ut av landet for å få studieplass, til tross for at etterspørselen etter leger her hjemme øker. Slik det er i dag baserer vi oss på at utenlandske universiteter bruker ressurser på å utdanne studenter som de ikke selv vil kunne dra nytte av i egen helsetjeneste. Vi overlater også til de utenlandske universitetene å bestemme innholdet i utdanningen for en stor andel av framtidas norske leger. Det mener vi er feil. Utdanningskapasiteten bør dimensjoneres etter de behovene helsetjenesten vår har. Det bør være et politisk mål at Norge er mer selvforsynt med leger. Derfor går vi inn for at 85 prosent av legene skal utdannes i Norge.