PH.D.-DISPUTASER

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Fredrik Barth Brekke, Quality of sleep in dialysis and renal transplanted patients. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.5.2017.

Bedømmelseskomité: Edwina Brown, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Imperial Collage London, Storbritannia, Anners Lerdal, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og Anders Hartmann, Klinikk for kirurgiske fag, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ingrid Os og Bård Waldum-Grevbo.

Cathrine Austad, Patient reported outcomes in rheumatoid arthritis. Data from the Oslo Rheumatoid Arthritis Register. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.5.2017.

Bedømmelseskomité: Jon Lampa, Unit of Rheumatology, Department of Medicine, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sverige, Gunnstein Bakland, Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø, og Berit Flatø, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Till Uhlig og Tore K. Kvien.

Marit Haram, The relationship between oxytocin pathway genes and personality traits and psychosis characteristics. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 1.6.2017.

Bedømmelseskomité: Olli Kampman, University of Tampere, Finland, Solveig Merete Klæbo Reitan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Eva Malt, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Martin Tesli, Ingrid Melle og Ole A. Andreassen.

Elisabeth Schrumpf, The role of natural killer T cells and gut microbiota in biliary inflammation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.6.2017.

Bedømmelseskomité: Agnes Lehuen, INSERM - French National Institute of Health and Medical Research, Paris, Frankrike, Aleksander Krag, Syddansk universitet, Odense, Danmark, og Karl-Johan Malmberg, Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Espen Melum, Tom H. Karlsen og Richard Blumberg.

Odd Langbach, The consequences of ventral hernia mesh repair. Analyses and interpretation of different aspects of outcome. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.6.2017.

Bedømmelseskomité: Johanna Österberg, Kirurgkliniken, Mora lasarett, Sverige, Peter Gaustad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Egil Johnson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ola Røkke.

Geir Reinvik Ulimoen, Coronary CT angiography - methods and clinical application. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.6.2017.

Bedømmelseskomité: Timm Denecke, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Tyskland, og Sigrun Halvorsen, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo.

Veileder: Arne Borthne.

Peder Langeland Myhre, Cardiovascular biomarkers in high-risk patients. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.6.2017.

Bedømmelseskomité: Stefan James, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet, Sverige, Kjetil Sunde, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Signe Søvik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Helge Rørvik Røsjø, Ingebjørg Seljeflot og Pål Smith.

Linda Reme Sagedal, Antenatal lifestyle intervention for limitation of gestational weight gain: The Norwegian fit for delivery trial. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.6.2017.

Bedømmelseskomité: Christina Anne Vinter, Avdeling for gynekologi og obstetrikk, Odense Universitetshospital, Danmark, Kjell Åsmund Salvesen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Kristin Reimers Kardel, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ingvild Vistad, Tore Henriksen og Nina Øverby.

Cathrine Nørstad Engen, Knee cartilage surgery: epidemiology, research methods and a proposal for improved surveillance. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 12.6.2017.

Bedømmelseskomité: Mats Brittberg, Department of Orthopaedics, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, Sverige, Jon Karlsson, Department of Orthopaedics, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, Sverige, og Chantal Tallaksen, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Lars Engebretsen og Asbjørn Årøen.

Vibeke Gagnum, Mortality, causes of death and end-stage renal disease in type 1 diabetes. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.6.2017.

Bedømmelseskomité: Gisela Dahlquist, Klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet, Sverige, Bjørn Olav Åsvold, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Henrik Holmstrøm, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Torild Skrivarhaug, Lars Christian Stene, Geir Joner og Leiv Sandvik.

Marianne Yardley, The importance of physical capacity and the effects of high-intensity interval training in heart transplant recipients. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 13.6.2017.

Bedømmelseskomité: Joep Perk, Fakulteten for hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige, Øyvind Rognmo, K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, og Sigrun Halvorsen, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kari Nytrøen, Lars Gullestad og Bjørn Bendz.

Ida Kathrine Gravensteen, Stillbirth: women’s long-term quality of life, mental health and the subsequent pregnancy. Results from two observational studies on women with a history of stillbirth. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 14.6.2017.

Bedømmelseskomité: Ann-Mari Brubakk, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Pål Øian, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, og Britt Ingjerd Nesheim, Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Øivind Ekeberg, Per Morten Sandset og Eva-Marie Jacobsen.

Gry Findal, Toxoplasma infection among pregnant women in Norway; susceptibility, diagnosis and follow-up. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.6.2017.

Bedømmelseskomité: Walter Foulon, Vrije University, Belgia, Birgitta Evengård, Umeå Universitet, Sverige, og Erik Qvigstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Babill Stray-Pedersen og Pål Jenum.

Gard Filip Gjerdalen, The heart of Norwegian athletes: Echocardiographic evaluation of 595 professional football players. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.6.2017.

Bedømmelseskomité: Mats Børjesson, Department of Med-Ger-Active Medisine, Sahlgrensk Univeristy Hospital, Göteborg, Sverige, Johnny Vegsundvåg, Medisinsk avdeling, Ålesund Sykehus, og My Hanna Sofia Svensson, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Lørenskog.

Veiledere: Jonny Hisdal og Kjetil Steine.

Ben Heskestad, Minimal, mild and moderate traumatic brain injury in Rogaland; guideline compliance and early intervention. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 16.6.2017.

Bedømmelseskomité: Bo-Michael Bellander, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Karolinska Institutet, Sverige, Magnus Tisell, Avdelningen för neurokirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sverige, og Nada Hadzic-Andelic, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Eirik Helseth og Tor Ingebrigtsen.

Tor Kjetil Nerhus, Time-dependent functional outcome following surgery for medial osteoarthritis of the knee. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 16.6.2017.

Bedømmelseskomité: Annette W-Dahl, Lund Universitetssykehus, Lund, Sverige, Ove Furnes, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og Erik Bautz Holter, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Arne Ekeland og Jan Erik Madsen.

Markus Wiedmann, Height and body mass index and risk for primary tumours of the central nervous system. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.6.2017.

Bedømmelseskomité: Juha E Jääskeläinen, Department of Neurosurgery, Kuopio University Hospital, KYS, Finland, Anette Margrethe Storstein, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og Morten C. Moe, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: John Anker Zwart, Eirik Helseth, Kristina Lindemann, Tom B. Johannesen og Lars Vatten.

Trygve Husebye, Safety and efficacy of levosimendan in patients with acute myocardial infarction complicated by symptomatic heart failure. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.6.2017.

Bedømmelseskomité: Markku Nieminen, University of Helsinki Central Hospital, Helsinki, Finland, Rune Wiseth, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Bjørn Bendz, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Geir Øystein Andersen, Ingebjørg Seljeflot og Jan Eritsland.

Kristoffer Søberg, On the evolution and function of the catalytic subunits of protein kinase A (PKA). Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 21.6.2017.

Bedømmelseskomité: Stein Ove Døskeland, Biomedisinsk avdeling, Universitetet i Bergen, Finn Olav Levy, Avdeling for farmakologi, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og Heidi Kiil Blomhoff, Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Bjørn Steen Skålhegg, Tore Jahnsen og Jon Kristen Lærdahl.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Frøydis Gullbrå, Children as next of kin and the general practitioner: A qualitative study about the general practitioner’s opportunities to help. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 30.5.2017.

Bedømmelseskomité: Pål Gulbrandsen, Universitetet i Oslo, Anna Sarkadi, Uppsala universitet, Sverige, og Per Steinar Stensland, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Marit Hafting, Tone Smith-Sivertsen og Guri Rørtveit.

Ingrid Keilegavlen Rebnord, Laboratory tests in out-of-hours services in Norway. Studies with special emphasis on use and consequences of C-reactive protein test in children. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 31.5.2017.

Bedømmelseskomité: Sigurd Høye, Universitetet i Oslo, Malin Elisabeth Andrè, Uppsla universitet, Sverige, og Trond Markestad, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Steinar Hunskår og Hogne Sandvik.

Geir Olav Dahle, Cardiac performance after adrenergic blocker-enriched blood cardioplegia. - An evaluation of left ventricular function by pressure volume loops and myocardial deformation. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 31.5.2017.

Bedømmelseskomité: Vibeke Elisabeth Hjortdal, Aarhus Universitet, Danmark, Petter Aadahl, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Anne Berit Guttormsen, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Ketil Grong, Knut Matre, Rune Haaverstad og Anne Kristin Jonassen.

Cathrine Harstad Enoksen, Deformation and initial stability in hip arthroplasty. Effect of neck geometry and fixation – an experimental cadaver study. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 8.6.2017.

Bedømmelseskomité: Anders Troelsen, Hvidovre Hospital, Danmark, Ulf Örtengren, Universitetet i Tromsø, og Elisabeth Farbu, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Nils Roar Gjerdet, Tina Strømdal Wik og Astvaldur J. Arthursson.

Christian Sætersdal, Clubfoot treatment in Norway. Introduction of the Ponseti method has improved the outcome. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 8.6.2017.

Bedømmelseskomité: Bjarne Møller-Madsen, Aarhus Universitet, Danmark, Terje Terjesen, Universitetet i Oslo, og Stein Magnus Aukland, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Lars B. Engesæter og Jonas Meling Fevang.

Maria Winther Gunnes, Adult life challenges in survivors of young age cancer: a Norwegian national cohort study focusing on reproduction, economic independence and violent deaths. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 9.6.2017.

Bedømmelseskomité: W. Hamish Wallace, University of Edinburgh, Storbritannia, Jeanette Falck Winther, Danish Cancer Society Research Center, Danmark, og Gottfried Greve, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Dag Moster og Tone Bjørge.

Karen Klepsland Mauland, Context-related biomarkers in endometrial cancer. A study with focus on obesity and genomic alterations. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 9.6.2017.

Bedømmelseskomité: Koen Van de Vijver, Netherlands Cancer Institute, Nederland, Kristina Lindemann, Universitetet i Oslo, og Daniela Elena Costea, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Henrica Maria Johanna Werner, Erling André Høivik og Jone Trovik.

Erik Berg, Oral cleft – causes and consequences. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 13.6.2017.

Bedømmelseskomité: Per Nafstad, Universitetet i Oslo, Idunn Brekke, Høgskolen i Oslo og Akershus, og Liv Inger Strand, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Øystein Ariansen Haaland, Rolv Terje Lie, Åse Sivertsen og Dag Moster.

Jacob Holter Grundt, Biological and behavioral determinants of fetal and childhood growth and risk of developing obesity. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 15.6.2017.

Bedømmelseskomité: Mark Hanson, University of Southampton, Storbritannia, Anne Karen Jenum, Universitetet i Oslo, og Simon Dankel, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Trond Markestad, Jakob Nakling og Robert Bjerknes.

Knut Anders Mosevoll, Cytokine profiles in inflammation. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 16.6.2017.

Bedømmelseskomité: Are Martin Holm, Universitetet i Oslo, Anders Dahm, Universitetet i Oslo, og Bergithe Eikeland Oftedal, Universitetet i Bergen

Veiledere: Håkon Reikvam, Øystein Bruserud og Steinar Skrede.

Inga Reigstad, Investigation of different aspects of the tumor microenvironment as determinants of tumor development and progression. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 22.6.2017.

Bedømmelseskomité: Agnes Noel, Universite de Liege, Belgia, Cord Herbert Brakebusch, Københavns universitet, Danmark, og Frits Alan Thorsen, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Linda Stuhr og Rolf K. Reed.

Anna Berg, Molecular alterations and diagnostic imaging in premalignant and malignant endometrial lesions for improved diagnosis and treatment. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 22.6.2017.

Bedømmelseskomité: Jan Blaakær, Syddansk Universitet, Danmark, Eva Colàs, Vall d’Hebron Research Institute, Spania, og Karianne Fjeld, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Ingfrid Haldorsen, Camilla Krakstad og Henrica Werner.

Sura Aziz, Biological and clinico-pathologic markers in breast cancer. With focus on histologic features, markers of proliferation and angiogenesis. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 27.6.2017.

Bedømmelseskomité: Mårten Fernö, Lunds Universitet, Sverige, Elin Richardsen, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, og Daniela Elena Costea Universitetet i Bergen.

Veiledere: Lars A. Akslen og Elisabeth Wik.

NTNU

http://www.ntnu.no/kalender#tag­disputaserdmf

Ola Berger, Informing cancer patients. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 30.5.2017.

Bedømmelseskomité: Søren Cold, Odense Universitetshospital, Danmark, Tone Nordøy, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, og Eva Hofsli, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Bjørn Henning Grønberg, Stein Kaasa, Kari Sand og Jon Håvard Loge.

Finn Husøy Andersen, Intensive care for the very old - ICU admission triage and outcomes. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 8.6.2017.

Bedømmelseskomité: Sten Walther, Linköpings Universitet, Sverige, Anette Hylen Ranhoff, Universitetet i Bergen, og Erik Solligård, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Reidar Kvåle, Hans Flaatten og Pål Klepstad.

Liv Sagatun, Hormones and neuroendocrine cells role in gastric tumorigenesis. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin. Disputas 9.6.2017.

Bedømmelseskomité: Kjell Öberg, Uppsala Universitet, Sverige, Magnhild Gangsøy Kristiansen, Norges Arktiske Universitet – Universitetet i Tromsø, og Erling A. Bringeland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Helge Waldum og Reidar Fossmark.

Hanne Klæboe Greger, Youth at risk: childhood adversity, psychopathology, and quality of life among adolescents in residential youth care. Utgår fra Institutt for psykisk helse. Disputas 9.6.2017.

Bedømmelseskomité: David Finkelhor, University of New Hampshire, USA, Grete Dyb, Universitetet i Oslo & Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og Anne Mari Undheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Thomas Jozefiak og Arne Kristian Myhre.

Solhild Stridsklev, Uterine artery doppler in pregnancy – women with polycystic ovary syndrome and healthy controls. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 15.6.2017.

Bedømmelseskomité: Sæmundur Gudmundsson, Lund Universitet, Sverige, Meryam Sugulle, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Kristine H. Grunewaldt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Eszter Vanky, Kjell Å. Salvesen og Sven M. Carlsen.

Mari Holm, Neonatal biomarkers and morbidity as risk factors for visual impairment in extremely low gestational age newborns. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 15.6.2017.

Bedømmelseskomité: Tailoi Chan-Ling, University of Sydney, Australia, Ulrika Ådén, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, og Henrik Døllner, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Tora Sund Morken, Torstein Vik, Dordi Austeng, Jon Skranes og Olaf Dammann.

Arne Mehl, Bloodstream infection at Levanger Hospital, Mid-Norway, 2002 – 2013. Incidence, mortality, antimicrobial resistance, antibiotic treatment, and impact of statin prophylaxis. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 16.6.2017.

Bedømmelseskomité: Reimar Wernich Thomsen, Aarhus Universitetshospital, Danmark, Astrid Louise Wester, Folkehelseinstituttet, og Arne Kristian Sandvik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Tom-Harald Edna, Bjørn Olav Åsvold og Stig Harthug.

Janne Rossen, Oxytocin augmentation and its associations with labor outcomes. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 16.6.2017.

Bedømmelseskomité: Jens Langhoff-Roos, Rigshospitalet, København, Danmark, Anne Flem Jacobsen, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Cecilie Therese Hagemann, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Torbjørn Moe Eggebø og Ingvild Vistad.

Nina Moe, Human metapneumovirus: clinical and virological aspects in Norwegian children. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 22.6.2017.

Bedømmelseskomité: Knut Øymar, Universitetet i Bergen og Universitetssykehuset i Stavanger, Lone Graff Stensballe, Rigshospitalet København, Danmark, og Kåre Bergh, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Henrik Døllner og Svein Arne Nordbø.

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

https://uit.no/tavla

Gunhild Lerstad, Endocrine-related factors and risk of venous thromboembolism. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 31.5.2017.

Bedømmelseskomité: Pamela L Lutsey, University of Minnesota, USA, Ingebjørg Seljeflot, Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Ragnar Joakimsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: John-Bjarne Hansen, Sigrid K. Brækkan, Ellen E. Brodin og Johan Svartberg.

Margrete Berdal, Wound healing in diabetes: An intervention study in db/db mice. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.6.2017.

Bedømmelseskomité: Tore Julsrud Berg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Per Medbøe Thorsby, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Elin Synnøve Mortensen, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veileder: Trond Geir Jenssen.

Ingrid Munthe Alm Andersen, Pathophysiological aspects of heart failure with emphasis on the cardiorenal interplay. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 12.6.2017.

Bedømmelseskomité: Torbjørn Omland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Pål Dag Line, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Elin Richardsen, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Veiledere: Truls Myrmel og Ole Jakob How.

Sigurd Mathiesen Hald, The prognostic impact of immune-related markers in non-small cell lung cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.6.2017.

Bedømmelseskomité: Mikael Johansson, Cancercentrum, Onkologi, Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus, Sverige, Mette Sprauten, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, og Sonja Steigen, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Veiledere: Tom Dønnem og Roy Bremnes.

Sabina Fattah, Systematic reporting of pre-hospital medical management in major incidents. Identifying needs, a suggested solution and assessing implementation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 16.6.2017.

Bedømmelseskomité: Hans Kirkegaard, Institut for Klinisk Medicin - Center for Akutforskning, Universitetet i Aarhus, Danmark, Bjørn Ivar Kruke, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-,kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger, og Nina Strømsvik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Torben Wisborg og Marius Rehn.

Anbefalte artikler