Siri Lunde Strømme

Siri Lunde Strømme er utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 2005. Hun har jobbet ved Folkehelseinstituttet, og siden 2008 fulltid i Tidsskriftet, først som medisinsk redaktør og fra 2015 som vitenskapelig redaktør. Hun jobber bl.a. med den vitenskapelige seksjonen i Tidsskriftet, forskningsmetodikk, presentasjon av data og med publiseringsetikk. Hun er engasjert i den internasjonale organisasjonen Committee on Publication Ethics (COPE). Hun er gift og har ett barn. Interessekonflikter: Ingen oppgitte

E-post: siri.lunde.stromme (a) tidsskriftet.no

Mobil: +47 411 26 977

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media