Presise epikriser

Torgeir Bruun Wyller Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Karin Rønning
Om forfatteren

En liten kommentar: Jeg har selv vært to ganger på lokalsykehusets poliklinikk for utredning, og opplevde at epikrise to hadde akkurat samme hematologiske verdier som epikrise én. Jeg fikk dem jo på Digipost. Ved selvsyn i Elektronisk pasientjournal hadde jeg sett at det var store forbedringer. Ved enn telefon til legen nr. 2 - fremkom det at epikrisen var gjort ved "klipp og lim", men at nye hematologiske verdier var glemt byttet ut.

Espen Husøy
Om forfatteren

Det er påfallende at yngre doktorer som benytter seg av slangmessige begreper, skriver journalnotater hvor valg av ord er vesentlig inspirert av digtere som Knut Hamsun hvor dansk var noget mer nærliggende. Man kan kanskje si at det har noe med at profesjonen er gammel og høyt ansett, hvor utøveren bruker spraaget som en metode å elevere seg med. Jeg sier som radiologene, her er intet nytilkommet.