Legevaktkontakter på grunn av forgiftning i Norge 2006 – 15

Hogne Sandvik, Steinar Hunskår Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Rønnaug Larsen
Om forfatteren

I artikkelen fremkommer følgende "unge kvinner i aldersgruppen 15-25 år skilte seg ut med høy kontaktrate for legemiddelforgiftning (tab 3)". Er det planlagt å se nærmere på konkret hvilke legemidler som var involvert - med tanke på om det finnes legemiddelgrupper som skiller seg ut og der forebyggende tiltak bør iverksettes?

Hogne Sandvik
Om forfatteren

Dette spørsmålet kan bare besvares ved en manuell gjennomgang av EPJ ved de enkelte legevakter, en uoverkommelig oppgave. KUHR-data inneholder ikke slike opplysninger.