Psykiatrirevolusjonen i 1960-årene – noe igjen av resultatene?

Per Vaglum Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Lasse Bøyum
Om forfatteren

Jeg finner det helt naturlig at de gode intensjoner fra 1960 ser ut til å ha forsvunnet. Årsaken til det finner jeg i ledelse. Jeg siterer fra artikkelen: "Avdelingsoverlegen var fremdeles øverst, men deretter kom pasientene, og så de øvrige ansatte."

Her har vi plassert biologen som leder. Psykiatrien består av elementer fra biologi, psykologi og det sosiale. Det naturlige hadde da vært at øverste leder hadde nok kunnskap om og respekt for dette.

Jeg har møtt psykiatere med utdannelse fra denne tid, som ofte refererer til for eksempel sosialpsykologi. Psykiatere som har blitt utdannet senere nevner aldri slike ting. Det virker som utdannelsen av psykiatere i seg selv har beveget seg mot den rene biologi.

Selv tror jeg ikke psykiatrien kan friskmeldes før vi får inn ledere der som har en virkelig bredde og respekt for de ulike sidene som tilsammen danner vårt sinn.