Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling

Steinar Konradsen, Aslak Hovda Lien Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Lars Ljungström
Om forfatteren

qSOFA är en algoritm som skall identifiera 80 % av patienter med sepsis och risk för ”poor outcome”, död under vårdtiden eller behov av intensivvård i >3 dagar (1). Våra egna, ännu opublicerade, data av misstänkt samhällsförvärvad sepsis under 9 månader, visar att qSOFA identifierar 55% av 273 patienter med ”poor outcome”. qSOFA rekommenderas att användas utanför intensivvårdsavdelningar för att identifiera patienter som behöver utvärderas ytterligare avseende organdysfunktion orsakad av sepsis. Är detta en bra rekommendation? I en svensk studie identifierar qSOFA endast 55% av patienter med traditionell ”svår sepsis” och endast 42 % av patienter med ”sepsis” enligt de föreslagna nya kriterierna, +2 poäng i SOFA-score (2). I samma studie identifierar >2 SIRS-kriterier 90 respektive 91% av patienter med svår sepsis eller sepsis enligt de nya kriterierna, Sepsis-3. I huvudartikeln om ”Sepsis-3” skriver man: ”The task force wishes to stress that SIRS criteria may still remain useful for the identification of infection” (3.) Så, SIRS-kriterierna är fortfarande till stor hjälp för tidig identifiering av sepsis.

Litteratur
1. Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ et al. Assessment of clinical criteria for sepsis: for the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). Jama 315.8 (2016): 762-774.
2. Mellhammar L, Hult S, Lindberg Å et al. Sepsis Incidence: A Population-Based Study. Open Forum Infect Dis. 2016 Dec 8;3(4):ofw207.
3. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (sepsis-3). Jama 315.8 (2016): 801-810.