Erlend Hem svarer:

Erlend Hem Om forfatteren

Kommentarer

(4)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Arild Bjørndal
Om forfatteren

Takk for nyttige avklaringer! Men hva med Helse Sør-Øst o.l. ? Vi skriver også feil der jeg jobber, tror jeg: Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.

Erlend Hem
Om forfatteren

Skrivemåten Helse Sør-Øst er ikke i tråd med rettskrivingsreglene (1). Jeg vet ikke hvorfor helseforetaket har valgt denne skrivemåten, og det kunne jo være interessant å spørre dem om grunnen. Problemstillingen gjelder også andre helseforetak: Både Helse Vest og Helse Nord har valgt skrivemåter som avviker fra rettskrivningsreglene. Helse Midt-Norge er uproblematisk siden Midt-Norge er en landsdel og dermed et egennavn.

Det er faktisk mulig å få til dette riktig. Skatteetaten bruker Skatt øst, Skatt sør, Skatt vest, Skatt Midt-Norge og Skatt nord for regioninndelingene i organisasjonen (2). Det samme gjør Bufetat med benevnelsene Bufetat, region sør, Bufetat, region øst osv (3).

Litteratur
1. Stor og liten forbokstav. Statsspråk 2015, nr. 3, side 3. www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Statssprak/statssprak-32015/s... (27.4.2017).
2. Organisasjonen. Om Skatteetaten. www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Organisasjon-og-ledelse/Or... (27.4.2017).
3. Bufetats regionkontorer. www.bufdir.no/Kontakt/Bufetat_regionkontorer (27.4.2017).

Alf Johnsen
Om forfatteren

Hei.

Hva med 'Sykehuset Levanger' midt i en setning? (https://hnt.no/steder/sykehuset-levanger.)

Erlend Hem
Om forfatteren

Alf Johnsen spør hvordan man skal skrive "Sykehuset Levanger" når det forekommer inne i en setning. Slik navnekonstruksjonen er gitt, må det nok bli Sykehuset Levanger. Men slike konstruksjoner er ikke å anbefale. Om man hadde fulgt det tradisjonelle mønsteret for navnevalg, ville det gitt Levanger sykehus eller Sykehuset i Levanger / sykehuset i Levanger.