Pasienter utsatt for tortur blir neglisjert

Glenn Dyresen Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Tore Anton Svanes
Om forfatteren

Først og fremst må vi tørre å spørre om tortur. Dette må etter min mening gjøres i det første møtet med helsepersonell. Det skjer i førstelinjetjenesten. Deretter må fastlegene sørge for oppfølging og henvisning. Jeg har jobbet i førstelinje i 20 år nå og savner veiledning og et nettverk når det gjelder migranter utsatt for tortur.