Kaveh Rashidi Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Damoun Nassehi
Om forfatteren

Som angitt var akupunktørerne ikke blindet. Det er da sandsynlig at den sparsomme behandlingseffekten kan tilskrives oberver-bias. Dette er et velkjent svakt punkt i akupunktur-studier.
Studiets størrelse fremheves som et kvalitetsstempel, men feces foredles ikke nødvendigvis av størrelsen.

Bør man bruke mer tid på akupunkturstudier på banale tilstander når der allerede finnes flere behandlingsalternativer?

Jeg vil be om at man stiller se litt mer kritisk til disse akupunkturstudier set i lyset av hvor få, gode studier der finnes på området og at disse ikke viser noen effekt utover placebo/bias. Lad os bruke tid, ressurser og spalteplass på behandlinger som rent faktisk hjelper.

Niklas S Westerberg
Om forfatteren

I Tidskriftet nr. 3/2017 beskrives hvordan forskning publisert i Annals of Internal Medicine viser at akupunktur er effektivt mot kronisk forstoppelse. Professor Arne Johan Norheim kommenterer forskningen og sier at akupunktur kan være et behandlingsalternativ ved funksjonell obstipasjon. Er det dog støtte for dette i originalartikkelen?
I studien var det ikke akupunktur men lette elektriske støter via nåler plassert i huden, så kallet elektroakupunktur, som ble utført (1). Studien var ikke blindet. Pasientene ble delt i to grupper, hvor den ene gruppen fikk elektroakupunktur i det som ble identifisert som akupunkturpunkter, den andre gruppen fikk nåler uten elektrisitet i andre punkter. Det var med andre ord to variabler som ble byttet mellom gruppene. Flere studier har de siste årene vist at det ikke spiller noen rolle hvor på kroppen akupunkturnålene plasseres (2)(3). Det er derfor rimelig å anta at det er den elektriske stimulasjonen som gir effekten som beskrives i artikkelen. Slik transkutan elektrisk stimulering blir ofte beskreven som akupunktur, men mangler likhetstrekk med klassisk akupunktur foruten den betydelsesløse plasseringen nålene på akupunkturpunkter.
Da det med tiden bare blir tydeligere at jo bedre konstruert studier av akupunktur er, desto mindre og nærmere placebo blir effekten, burde vi ikke da unnvike å anbefale dette som behandling til våre pasienter?

Litteratur
1. Liu Z, Yan S, Wu J et al. Acupuncture for Chronic Severe Functional Constipation: A Randomized Trial. Ann Intern Med 2016; 165: 761-9
2. Brinkhaus B, Witt CM, Jena S et al. Acupuncture in Patients With Chronic Low Back Pain A Randomized Controlled Trial. Arch Intern Med. 2006;166(4):450-457.
3. Cherkin DC, Sherman KJ, Avins AL et al. A Randomized Trial Comparing Acupuncture, Simulated Acupuncture, and Usual Care for Chronic Low Back Pain. Arch Intern Med. 2009;169(9):858-866.