Robert Schumanns høyre hånd

Elisabeth Farbu, Elin Bjelland Forsaa Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Espen Husøy
Om forfatteren

Karpaltunnelsyndrom må vel være en høyaktuell differensialdiagnose her.

Elisabeth Farbu
Om forfatteren

Vi takker for kommentar til vårt manuskript.

Karpaltunnelsyndrom er en hyppig forekommende tilstand, men er vanligst hos kvinner, middelaldrende og eldre mennesker. Majoriteten av pasientene har ledsagende smerter i hånden (1). Kardinalsymptomene er parestesier og bortdovning i 1.-4. finger, selv om også mer lokaliserte symptomer kan forekomme. Schumann utviklet sine problemer allerede som tyveåring, og vi har ingen opplysninger om at han hadde ledsagende smerter. Dersom han skulle ha utviklet et invalidiserende karpaltunnelsyndrom med lammelse virker det også lite sannsynlig at han ville hatt mulighet til å opprettholde annen aktivitet med hendene slik som han gjorde som redaktør, og han hadde også framførelser som pianist under private seanser, også med den krevende Toccata.
Vi mener det er derfor lite sannsynlig at det var karpaltunnelsyndrom han ble rammet av, men siden tilstanden er så hyppig forekommende kunne det kanskje ha vært nevnt i manuskriptet.

Litteratur
1. Todnem K, Lundemo GH. Symptomer og kliniske forløp ved karpaltunnelsyndrom. Tidsskr Nor Legeforen 2001; 121: 1489-92