Idiopatisk intrakranial hypertensjon

Anette Huuse Farmen, Geir Ringstad, Emilia Kerty Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Barbara Ratajczak-Tretel
Om forfatteren

Takk for en fin artikkel om idiopatisk intrakraniell hypertensjon. Det er viktig å kjenne til tilstanden siden behandling skiller seg fra de andre hodepinesykdommene. Jeg vil også påpeke, fra egen erfaring med disse pasientene, at man ikke må glemme at behandling av overvekt spiller en viktig rolle. Mange av pasientene jeg har jobbet med har hatt vansker med å oppnå ønsket vektnedgang. I slike tilfeller kan det være nyttig å henvise til overvektspoliklinikk.