Humant antistoff mot Alzheimers sykdom?

Kari Tveito Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Andreas Wahl Blomkvist
Om forfatteren

Ifølge nyhetsartikkelen i Tidsskriftet om et nytt humant antistoff mot Alzheimers sykdom omtales navnet på antistoffet som "adacanumab". Det samme gjør bloggen til The Alzheimer Site (1). Den refererte studien, som nyhetsartikkelen viser til, bruker derimot navnet "aducanumab" (2). Det samme gjengis andre steder, for eksempel BBC (3). Er det en feil fra Tidsskriftet sin side, eller er det snakk om et alternativt navn eller en oversettelse?

Litteratur
1. Russell M. Should We Be Excited By This Possible Alzheimer’s Breakthrough In Drug Trial? The Alzheimers site. http://blog.thealzheimerssite.com/amyloid-adacanumab/ (14.11.2016)
2. Sevigny J et al. The antibody aducanumab reduced Aβ plaques in Alzheimer’s disease. Nature. 2016 Aug 31;537(7618):50-6
3. Parkinson C. Alzheimer's drug study gives 'tantalising' results. BBC. 2016 Aug 31. http://www.bbc.com/news/health-37222863

Kari Tveito
Om forfatteren

Takk for tilbakemelding på artikkelen. Her har det beklageligvis sneket seg inn en feil. Det korrekte navnet på antistoffet brukt i studien er "aducanumab", ikke "adacanumab".