Ragnhild Ørstavik - kontaktinformasjon

Ragnhild Ørstavik er assisterende sjefredaktør for Tidsskrift for Den Norske Legeforening. Hun er lege og dr. med, og arbeider også som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Epost: ragnhild.orstavik@tidsskriftet.no

Tlf: 23 10 90 91 

Mobil: 992 72444
 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media