En pasient i 20-årene med icterus og smerter i ledd og muskler

Alexander Løvdahl, Joakim Øverbø Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Emilio Besada
Om forfatteren

Takk til forfatterne for å presentere en kasuistikk om akutt hepatitt E - en sjelden sykdom i Norge. Pasienten hadde et akutt forløp med oppkast, magesmerter, artralgi/myalgi og forhøyet ALAT og i mindre grad ASAT. Han hadde ingen leversvikt, da INR og albumin var innenfor normalområdet. Pasienten hadde bilirubinnivå innenfor normalområdet , men hadde lett icterus i conjunctiva ifølge fastlegen.

Den kliniske observasjonen av icterus var ukorrekt etter min mening. Icterus er klinisk først synlig når bilirubinnivået ligger over 34 micromol/L (1). Selv om icterus best kan oppdages i periferi av conjunctiva under gode lysforhold, kan det også oppdages i slimhinnen under tungen (1).

Litteratur
1. Roy-Chowdhury N, Roy-Chowghury J. Classification and causes of jaundice or asymptomatic hyperbilirubinemia. Uptodate. https://www.uptodate.com/contents/classification-and-causes-of-jaundice-... (27.10.16)