En kvinne med nevrofibromatose, infeksjonstegn og blødninger

Arne Kildahl-Andersen, Marie Thoresen, Ruth Stoklund Thomsen, Asbjørn Ødegård Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Øyvind Bruserud
Om forfatteren

Takk til Kildahl-Andersen og kolleger for en flott kasuistikk i Tidsskriftet. Artikkelen er godt skrevet og faglig spennende. Likevel merket jeg meg følgende avsnitt: "Gastrokirurgene ønsket overflytting til revmatologisk avdeling og pasienten ble overført til lungemedisinsk avdeling i påvente av dette. Valg av lungeavdelingen som oppholdssted var tilfeldig." Er dette god håndtering av en alvorlig syk pasient med uavklart diagnose? Dessverre vil nok flere kjenne til liknende problemstillinger omkring pasientflyt i en presset sykehus-hverdag.

Litteratur
1. Kildahl-Andersen A, Thoresen M, Thomasen RS et al. En kvinne med nevrofibromatose, infeksjonstegn og blødninger. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 2016: 1549-52.