Tryggere behandling med serumkonsentrasjonsmåling av de nye antikoagulasjonsmidlene?

Halvor Lundgaard, Roar Dyrkorn, Charlotte Lorentze Stokes, Espen Molden, Olav Spigset Om forfatterne

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.