Pasienter som utredes for kreft er mer utsatt for ulykker

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter under utredning for kreft har økt risiko for å bli utsatt for en ulykke, også ulykker som ikke skyldes medisinske komplikasjoner. Dette viser en stor svensk studie.

  Uhell og ulykker er en viktig årsak til død hos kreftpasienter. Ulykkene skyldes ikke bare medisinske komplikasjoner og feil, bl.a. har pasienter som har fått en kreftdiagnose, økt risiko for selvmord.

  I en ny studie publisert i tidsskriftet BMJ ble over 740 000 pasienter fra det svenske kreftregisteret koblet mot et nasjonalt register over utskrivning fra sykehus i perioden 1990 – 2010 (1). Rundt 7 300 iatrogene skader ble identifisert, og økningen i slike skader var større under enn etter utredningen (insidensratio 7,0; KI 95  % 6,6 – 7,4). Lav alder, høy sosioøkonomisk status, kreft i sentralnervesystemet og tidligere psykiatrisk sykdom ga størst risiko. Infeksjoner, sårkomplikasjoner og blødninger var de hyppigste komplikasjonene. Rundt 8 300 skader som ikke skyldtes medisinske komplikasjoner og feil ble identifisert, og risikoen for slike ulykker økte markant fra fire uker før til to uker etter diagnosen (insidensratio 5,3; KI 95  % 4,6 – 6,1). Høy alder og lav sosioøkonomisk status ga størst risiko. Ikke-intensjonelle skader var hyppigere enn intensjonelle.

  – Skader som ikke skyldes medisinske komplikasjoner er trolig en følge av stressreaksjoner hos pasienter som utredes for mulig kreftsykdom, sier Øivind Ekeberg, som er psykiater og professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

  I denne studien var risikoen for skader som ikke skyldes medisinske komplikasjoner og feil høyest de siste to ukene før diagnosetidspunktet. – Dette kan tyde på at usikkerhet rundt diagnosen kan være mer belastende enn det å ha fått et negativt budskap, sier Ekeberg. Han mener studien gir grunn til å anbefale en mer systematisk kartlegging av mulige psykiske problemer hos kreftpasienter både før og i den første tiden etter at diagnosen er stilt.

  – Det er også grunn til å undersøke pasienter som ikke tidligere har hatt psykiske problemer, siden den relative risikoen var noe høyere blant disse, sier Ekeberg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media