Når barn skades med de beste hensikter

Eivind Meland, Lena Hellblom Sjögren Om forfatterne

Kommentarer

(4)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Kjell Gjerde
Om forfatteren

Mange har sett det, opplevd det og omtalt dette samfunnsproblemet i årevis. Det er grunn til å spørre seg hvor våre sentrale politikere er i denne dabatten: Er de ideologisk forsteinet eller bare litt trege?

Eivind Meland
Om forfatteren

Det er ikke først og fremst politikerne som er ideologisk forsteinet, men et fagmiljø i Norge som er fordomsfullt og lite oppdatert. Solveig Horne reiste ved høring i 2015 spørsmålet om en delt bostedsløsning for barna som et utgangspunkt i barneloven. Det var barneperspektivet som var viktig for regjeringen og Horne. Forslaget møtte imidlertid massiv motstand fra direktoratet (BUFDIR) og fra barnesakkyndige psykologer (FOSAP). Alle hevder at forskning viser at det ikke skal være til barnets beste å bo fast i to hjem.

Dette står i kontrast til forskning, som for eksempel danske psykologer vektlegger. I en kronikk i Politiken fra september i fjor begrunner leder av Dansk psykologforenings barnesakkyndige, Michael Kaster, endringer i dansk lovgivning: "Der er brug for en ny forældreansvarslov, som hviler på en grundforståelse af, at forældreskabet er et særlig eksistentielt omdrejningspunkt for netop de to mennesker, der har skabt barnet (1)." Det skal mer enn vanlig politisk mot for å motstå faglige råd fra fagråd og direktorat. Jeg trodde at Solveig Horne hadde et slikt mot, men hun har trukket forslaget før barneloven skal behandles av Stortinget. Det er etter min mening en skam.

Litteratur
1. Kaster M. Ny lov skal ligestille skilsmissforældre. Politiken 7.9.16

Silje Spjudvik
Om forfatteren

Takk for at forfatteren og tidsskriftet våger å ta opp temaet.

Eivind Meland
Om forfatteren

Ja, dette er viktig. Stortinget skal behandle revisjon av Barneloven i mars, og dessverre har norsk fagekspertise klart å bevege Solveig Horne og regjeringen til å trekke forslaget om likestilt bosted som norm etter skilsmisse. Dokumentasjonen om at barn klarer seg best med likestilte og tilstedeværende foreldre er styrket etter en nylig publisert svensk studie (1). Det er synd at norsk fagekspertise klamrer seg til en forestilling om at barnets beste kan ivaretas ved at sakkyndige og rettslige institusjoner trumfer barnets rett til kjærlighet og omsorg fra begge foreldre.

Litteratur
1. Fransson, E., Låftman, S.B., Östberg, V. et al. The Living Conditions of Children with Shared Residence – the Swedish Example Child Ind Res (2017).