Unge kirurger vil bli lyttet til

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Vi trenger en felles faglig møteplass for unge kirurger under spesialisering, sier Naeem Zahid.

TALERØR: FUNK vil være talerør for kirurger under spesialistutdannelse, sier Naeem Zahid. Foto: Privat

Han er en av initiativtakerne bak etableringen av Foreningen for unge norske kirurger (FUNK). FUNK samler leger i spesialisering i kirurgifagene. Den er en underorganisasjon av Norsk kirurgisk forening (NKF) og er representert i NKFs styre.

Faglige utfordringer

– Utdanningen av kirurger er sammensatt og under stadig forandring. FUNK håper derfor å påvirke utviklingen av fremtidens spesialistutdanning. Vi vil arbeide for at den skal være hensiktsmessig for legene og ivareta samfunnets endrede behov for kirurgisk kompetanse, sier Zahid.

En stor utfordring er at utdanningen varierer ganske mye fra sykehus til sykehus. Ofte er den praktiske treningen for svak og det er alt for lite én-til-én veiledning. Tilretteleggingen for gjennomføringen av obligatoriske kurs, mener han også er for dårlig.

– Mange får ikke tilbud om nybegynnerkurs før de er nesten ferdige spesialister. Dette gjelder ikke bare innen kirurgi, men også for andre spesialiteter. Det er mange utfordringer å ta tak i, understreker han.

FUNK skal fremme interessene til de rundt 500 legene som til enhver tid er under kirurgisk spesialistutdanning. Særlig vil foreningen jobbe for å løfte frem faglige, utdanningsmessige og organisatoriske interesser.

Fremme felles interesser

Zahid forteller at FUNK vil ha kontakter til tilsvarende foreninger i de nordiske landene. I Sverige og i Danmark er det foreninger for leger under spesialisering i kirurgiske fag som har lange tradisjoner for å fremme sine interesser.

– Vi vil søke kontakt med disse for å få råd og inspirasjon, sier Zahid. Han legger til at FUNK på sikt ønsker å samle medlemmene på faglige, sosiale møter og konferanser.

– Både indremedisinerne og gynekologene har hatt tilsvarende foreninger i flere år. Nå har vi endelig fått vår.

FUNK har som mål å få representanter fra alle helseregionene inn i styret. På den måten kan vi lett få oversikt over hvordan spesialiseringen innen kirurgi foregår i det ganske land, sier han.

– Vi håper at vi gjennom FUNK kan påvirke spesialistutdanningen til det bedre. Vårt mål er at leger i kirurgisk spesialisering blir hørt og lyttet til når beslutninger om spesialistutdanningen og fremtidens kirurgi blir tatt, sier Zahid.

Anbefalte artikler