Er det slutt på dugnadsånden?

Ragnhild E. Ørstavik, Geir Wenberg Jacobsen Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Per Lund-Johansen
Om forfatteren

To av Tidsskriftets redaktører - Ragnhild E . Ørstavik og Geir Wenberg Jacobsen tar i Tidsskriftet nr. 12 -13, 2016 opp spørsmålet om dugnadsånden er i ferd med å avta når det gjelder deltagelse i medisinske studier

( 1 ). Mye tyder på det, og bruk av ulike intensiver for å øke deltagelsen diskuteres.

Selv om min erfaring fra 1960-tallet - da jeg skulle rekruttere pasienter med ubehandlet hypertensjon til en invasiv hemodynamisk studie - ikke dreide seg om et stort antall pasienter og ikke var noen epidemiologisk studie, kan følgende likevel være av interesse.

Av 94 menn med ukomplisert , ubehandlet hypertensjon som under konsultasjon hos meg ble spurt om de var villige til å bli med i denne studien, svarte alle unntatt en ja. Det ble ikke gitt intensiver av noen art eller forsøk på å overtale. Alle villige ble undersøkt som planlagt (2).

Deler av min studie ble fremlagt på et internasjonalt symposium i Norge 1966 (3 ). Etterpå ble jeg intervjuet på TV av daværende helsedirektør Karl Evang om hvordan det var å drive forsøk på mennesker. I mitt svar roste jeg også pasientenes enstående samarbeidvilje og nevnte også at kun en av 94 avslo å delta.

To dager etter ringte telefonen. Han som ikke hadde svart ja, men ville tenke på det , hadde sett programmet og meddelte at han gjerne ble med ! Jeg takket pent ,men alle data var klargjort ,slik at det ikke ble aktuelt med noen studie for hans del. Verden var liten og enkel den gang.

Litteratur

1. Ørstavik R E ,Jacobsen G W .Er det slutt på dugnadsånden? Tidsskr Nor Legeforen 2016 ;136:1059.

2. Lund-Johansen P . Hemodynamics in early essential hypertension . Acta Medica Scandinavica 1967; Vol 181 , Suppl 482 :1-101

3. International Symposium on Physical activity in Health and Disease . Beito , Norway April 1966