Proteinintoleranse – et oversett helseproblem

Sverre Kvilhaug Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Damoun Nassehi
Om forfatteren

Kvilhaug referer til interessant forskning. Der er langt fra denne forskning til klinisk praksis. Diagnostik og behandling bør baseres på god konsensus - hvilket ikke er tilfældet her (1).

Som Styremedlem i Norsk Proteinintoleranseforening er forfatteren måske lidt for hurtig til at sidestille proteinintoleranse med cøliaki. Vi andre bør afvente flere og bekræftende studier.

Litteratur

Volta U, Caio G og de Giorgio R. Is Autoimmunity More Predominant in Nonceliac Wheat Sensitivity Than Celiac Disease? Gastroenterology 2016. http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(15)01583-8/abstract#/article/S0016-5085(15)01583-8/fulltext?mobileUi=1 (16.05.16)

Sverre Kvilhaug
Om forfatteren

Jeg takker Damoun Nassehi for kommentar til mitt innlegg. Jeg er klar over at det er et stykke fram til det er konsensus på det aktuelle området, men jeg vil likevel tro at det allerede nå må være viktig for helsevesenet å være obs på sammenhengen mellom hvete-/glutensensitivitet og autoimmunitet, slik at man ikke risikerer å overse alvorlige sykdommer i påvente av konsensus. Det må tilføyes at i kommentaren fra Volta og medforfattere som Nassehi viser til, framgår at også de fant en høy forekomst av ANA i gruppen hvetesensitivitet (37%), selv om forekomsten i cøliaki var høyere (49%). Det er også grunn til å merke seg at Volta og medforfattere fant en forekomst av ANA hos pasienter med irritabelt tarmsyndrom på 6% mot 2% i studien jeg refererte.