Tydeligere og bedre

Are Brean Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Torben Wisborg
Om forfatteren

Tydeligere og bedre?

Sjefredaktøren i Tidsskriftet er fornøyd med en ny forankring av Tidsskriftets redaksjonelle integritet, og avslutter lederen med: «Det lover godt for et tillitsfullt forhold også i fremtiden, slik at norske leger kan fortsette å være stolte av et tidsskrift med tiltro både nasjonalt og internasjonalt» (1).

Lesing av samme nummer av Tidsskriftet gjør ordene hans til skamme. I en artikkel om nye fly i luftambulansetjenesten formidles en pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS omtrent uendret som et redaksjonelt produkt (2). Et rask søk på internett ville ha vist forfatteren at dette vedtaket er sterkt omdiskutert, og at både Finnmarkssykehuset, Vest-Finnmark regionråd, Finnmark Legeforening, en rekke ordførere og brukere av tjenesten er svært bekymret fordi et propellfly erstattes med et jetfly som ikke kan lande på 8 av fylkets 11 flyplasser. Her er ikke én kritisk kommentar, ingen spørsmål, og kommentarene fra Helse Nords administrerende direktør og fra medisinsk rådgiver i Luftambulansetjenesten ANS er klippet direkte fra pressemeldingen fra Luftambulansetjenesten ANS (3). Kritisk journalistikk som støtter seg på Redaktørplakaten? Neppe.

Det er bra at Tidsskriftets redaksjonelle uavhengighet fra Legeforeningen er sikret. Da er det bare å begynne å bruke den for å oppnå «tiltro både nasjonalt og internasjonalt».

Torben Wisborg torben@wisborg.net

Finnmarkssykehuset, Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi og Universitetet i Tromsø.

1. Brean A. Tydeligere og bedre. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 977.

2. Fjellhaug MS. Jetfly i luftambulansetjenesten. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1031.

3. Luftambulansetjenesten ANS. http://www.luftambulanse.no/luftambulansetjenesten-f%C3%A5r-jetfly-5 (24.6.16)

Are Brean
Om forfatteren

Jeg takker Torben Wisborg for kommentaren til min lederartikkel (1). Hans kommentar gjelder en artikkel opprinnelig publisert på legejobber.no, Tidsskriftets stillingsportal på nett (2). Artikkelen ble gjengitt i Tidsskriftets papirutgave nr. 11 2016, under legejobber.no sine faste sider. Det oppgis tydelig i artikkelens første avsnitt at den bygger på en pressemelding fra Luftambulansetjenesten. Slik Wisborg anfører er det aktuelle vedtaket omstridt i regionen. Men omstridt er likevel ikke det samme som feilaktig. Det er i de berørte områder i nord delte meninger om vedtaket (3). Sett i retrospekt burde vi fremhevet dette bedre i artikkelen på legejobber.no. Saken viser, slik Wisborg fortjenestefullt påpeker, at det er behov for å klargjøre skillet mellom de ulike typer innhold i Tidsskriftet, spesielt i papirutgaven. Vi lover å ta lærdom av dette.

Debatten om Luftambulansetjenestens dekning i nord er interessant for Tidsskriftets lesere. Wisborgs innlegg viser at saker som løftes frem i Tidsskriftet blir lagt merke til. Vi imøteser gjerne en kommentarartikkel som redegjør for argumentene mot det aktuelle vedtaket.

Litteratur

1. Wisborg T. Re: Tydeligere og bedre. Tidsskr Nor Legeforen 2016; publisert først på nett 27.06.16

2. Fjellhaug M. Jetfly i luftambulansetjenesten. http://www.legejobber.no/Nyheter/jetfly-i-luftambulansetjenesten/ (28.06.16)

3. Føleide A, Jacobsen L, Schanche TE. Mener ambulanseflyutskifting svekker beredskapen. https://www.nrk.no/finnmark/mener-ambulanseflyutskifting-svekker-beredskapen-i-finnmark-1.12969827 (28.06.16)