Stor økning av nye syntetiske rusmidler

Bare siden 2010 er det rapportert over 100 nye psykoaktive stoffer i Norge. «Designerdopet» utgjør en stor utfordring for helsevesenet.

Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. Stoffene betegnes i det medisinske fagmiljøet som «novel psychoactive substances» (NPS), mens det mer populistisk blir kalt «motedop», «syntetiske rusmidler» eller «designer drugs».

– Begrepene omfatter et stort antall forskjellige stoffer med liknende, og ofte sterkere, virkninger enn de klassiske rusmidlene, sier Silja Skogstad Tuv, spesialist i farmakologi og en av forfatterne bak en nylig publisert oversikt i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les hele den kliniske oversiktsartikkelen «Nye psykoaktive stoffer»

Stoffene selges hovedsakelig via internett i små pakninger merket med tilsynelatende lovlige bruksområder, for eksempel forskningskjemikalier, badesalt eller plantenæring og bærer tiltalende navn som «Pink Panther», «Charlie Sheen», «Black Diamond» og «Artic Dust». Kreativ markedsføring som i stor grad ufarliggjør og retter seg mot ungdom. Renhet og hvilket stoff som faktisk finnes i pakken er svært uforutsigbart.

Rapportert flere dødsfall i Norge

Potente stoffer i usikker dosering innebærer risiko for utilsiktede overdoser og dermed alvorlige forgiftninger, alvorlige psykiske reaksjoner og død. Disse rusmidlene utgjør en stor utfordring for helsevesenet, og det foreligger mangelfull kunnskap om virkninger av NPS.

Det er allerede rapportert flere dødsfall i Norge relatert til disse nye stoffene. Det mest alvorlige eksempelet er det amfetaminlignende rusmidlet parametoksymetamfetamin som har forårsaket over 30 dødsfall her i landet siden 2010. Inntak av ny rusdose før effektene er inntrådt er trolig årsaken til de fatale overdosene. I Sverige har nylig 20 personer omkommet etter inntak av det morfinlignende rusmidlet acetylfentanyl.

– Dødsfallene er likevel kun toppen av isfjellet. Det totale omfanget av bruken er ukjent, men rapporter fra norske sykehus og legevakter samt beslagsstatistikk tyder på utbredt bruk, forteller Skogstad Tuv.

Les hele kronikken «Nye rusmidler rett fra nett»

Vanskelig å påvise

Hurtigtester eller andre immunologiske analysemetoder er lite egnet for å påvise nye psykoaktive stoffer. Det store antallet ulike rusmidler gjør det umulig å lage en hurtigtest som kan påvise alle. Selv ved bruk av avanserte analyseinstrumenter som kun finnes i farmakologiske laboratorier kan stoffene være vanskelig å påvise. Analyser av slike stoffer prioriteres sjelden i klinikken.

I håp om å få kartlagt de nye stoffene er det startet opp et nytt prosjekt i regi av Folkehelseinstituttet der det tilbys analyse av blod- og/eller urinprøve kostnadsfritt ved mistanke om forgiftning.

– Dette kan hjelpe pasientene ved at kunnskap om de nye stoffene raskt blir kartlagt. Informasjon om risikoen ved bruk av slike stoffer samt tidlig varsling ved spesielt giftige stoffer på markedet kan være med å forhindre overdoser og dødsfall.

Alternativ til dagens lovgivning

Narkotikalovgivningen «løper» etter de nye stoffene, men henger til stadig etter. Så fort man har regulert et stoff dukker det opp et nytt. Det er diskutert om denne typen lovgivning virker mot sin hensikt og driver frem produksjonen av flere nye psykoaktive stoffer.

– Et alternativ til dagens lovgivning – hvor det defineres hva som er ulovlig – er at man i stedet utarbeider lister over lovlige legemidler i Norge. Alle andre stoffer vil dermed være ulovlige, foreslår Skogstad Tuv.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media