Tetyana Kalchenko Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Elisabeth Mehl
Om forfatteren

"Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt" er solgt og eies nå under navnet "Opplysningskontoret for egg og kjøtt" som er et PR-selskap som eies av Nortura. Det er en stor misopfatning at dette er et statlig informasjonsorgan, og ikke bare et reklameselskap som jobber pa vegne av eierene Nortura. Jeg har selv kontaktet dem og spurt på grunnlag av hvilken forskning de promterer tre meieriprodukter om dagen, da all moderne forskning jeg har lest viser til det absolutt motsatte, men har aldri fått svar. Så min konklusjon er at de ikke driver helseopplysning, bare reklame pà lik linje med Coca Cola.

Takk for en ellers flott artikkel, våre matvaner mà radikalt forandres for folkehelsas og miljøets skyld.

Tetyana Kalchenko
Om forfatteren

Takk for kommentaren, Elisabeth!

Omsetningsloven er det staten som har ansvar for (1-3). Det at Opplysningskontoret for egg og kjøtt er et markedsføringsorgan, som er eid av kjøtt- og eggbransjen, det er sant. Men det er staten som har sagt at det skulle være sånn.

«Fyremålet med lova er gjennom samyrke å fremja umsetnaden av kjøtt av storfe, sau, svin, fjørfe og reinsdyr, korn og oljefrø, mjølk, egg, pelsdyrskinn, poteter, grønsaker, frukt og bær.»

«Omsetningsavgift er ei avgift som blir lagt på produsentane sin produksjon for sal for å finansiere tiltak for å fremja omsetninga. Omsetningsavgiftene blir innbetalt av bøndene ved levering av produkta. Avgiftene går inn i eit fond og blir brukt til finansiering av avsetningstiltak, til faglege tiltak og til opplysningsarbeid.»

Litteratur

1. Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror. § 1 - 3. LOV-2009-06-19-99

2. Omsetningsavgift. Oslo: Landbruksdirektoratet. 2015 https://www.slf.dep.no/no/4522/omsetningsavgift (18.05.2016)

3. Forskrift om innkreving av omsetningsavgift. §1. FOR-2002-12-11-1485