Atsjo!

Denne våren sprang bjørka i nærmest et inferno av pollen. Injeksjonsbehandling med glukokortikoider er en utbredt, men ikke veldokumentert behandling. 

Etter en lang, kald vår fikk vi noen kjempevarme dager – og vips ble det en ekstra kraftig pollensesong. De fleste sesongallergikere tar sine forholdsregler før både bjørk, gress og burot springer. Likevel kan det bli tøffe tilstander når polleneksplosjonen blir kraftig over kort tid, slik det har vært i år.

Mens Østlandet, Sørlandet og Rogaland fikk den kraftigste spredningen en drøy uke før 17. mai, økte spredningen seg på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge noen dager senere.

De fleste sesongallergikerne har midle til moderate plager som i henhold til internasjonale og norske veiledere kan behandles med lokale antihistaminer/glukokortikoider i form av nesespray og øyedråper eller ved peroral behandling med antihistaminer. Ved manglende symptomlindring tilbys noen av disse pasientene injeksjonsbehandling med glukokortikoider. Disse injeksjonene er blitt brukt i behandling av pollenallergi i mer enn 50 år. Den er enkel og etterspurt, men er den effektiv og sikker?

I en oversiktsartikkel fra 2014 skriver Marianne Aadal og Lars Slørdal at det ikke finnes farmakokinetiske studier av glukokortikoiderinjeksjoner, terapiprinsippet er dårlig dokumentert og at man vet lite om langtidsbivirkninger. Forfatterne mener at anvendelsen av dette terapiprinsippet ved sesongallergi bør reduseres.

Les hele artikkelen her: «Glukokortikoidinjeksjoner i behandling av sesongallergi»

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media