Tolv nordmenn har fått påvist zikavirus

Utbruddet av zikavirus omfatter nå rundt 30 land med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikavirus-infeksjonen.

Det var på en pressekonferanse onsdag morgen at Folkehelseinstituttet la frem tallene for Norge.

Blodprøver fra 222 personer, 142 kvinner og 80 menn, har til nå blitt testet. De fleste kvinnene er gravide og de fleste mennene er partnere til gravide som kan ha smittet den gravide etter reise til endemiske området eller etter hjemkomst fra disse områdene, opplyser Folkehelseinstituttet.

To av prøvene viser aktiv infeksjon – de hadde symptomer på en mild sykdom, og rundt ti viser at personen har gjennomgått zikavirus-infeksjon. Alle de smittede har oppholdt seg i utbruddsområder i Latin-Amerika.

Usikkert smittetidspunkt

Folkehelseinstituttet bruker tester som påviser virus direkte i blod ved akutt sykdom, og tester som påviser antistoffer mot zikavirus. Disse testene kan ikke si noe sikkert om smittetidspunkt.

De gravide som har testet positivt utredes nærmere om de kan være smittet under aktuelle svangerskap og følges opp ved fostermedisinske avdelinger. Det er mistanke om sammenheng mellom sykdommen og fødselsskaden mikrokefali.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media