– Stort løft for foreningen

Det sier Christer Mjåset om lanseringen av Yngre legers forenings nye, digitale medlemsmagasin.

Torsdag kunne Yngre legers forening lansere sitt nye heldigitale magasin yngreleger.no under årsmøtet i Kristiansand.

Forening vedtok nemlig høsten 2015 å legge ned medlemsbladet på papir og heller satse fullt på et digitalt magasin. Etter et intenst halvår med utvikling kunne altså sidene lanseres.

– Et digitalt magasin gir oss muligheten til å legge mer ressurser i å produsere godt og informativt innhold heller enn å bruke penger på trykk og porto, sier Hanne Valeur, redaktør for yngreleger.no.

Christer Mjåset, leder av Yngre legers forening påpeker at også sendrektighet med trykketid nå er historie.

– Med yngreleger.no kan vi gjøre noe som vi ikke kunne med papirmagasinet Ylf Forum – nemlig å nå ut med informasjon til medlemmene uten å ta hensyn til en trykketid på over en måned, påpeker Christer Mjåset.

Bloggpanel og debattarena

Yngreleger.no viderefører mange av tankene bak papirbladet, men med alle mulighetene et digitalt format gir gjør at foreningen også kan ta i bruk nye virkemidler for kommunikasjon.

Nettmagasinet har fått et eget bloggpanel, som i tillegg til redaktør og leder, består av et knippe ulike yngre leger fra ulike steder og spesialiteter rundt om i landet.

– Vi håper at bloggen vil vise frem mangfoldet i medlemsgruppen og virke stimulerende til refleksjon rundt egen yrkesutøvelse og hverdag, samt skape utgangspunkt for debatter om temaer som opptar yngre leger, forklarer Valeur.

Sosiale medier og nyhetsbrev

Valeur forteller at de aktivt vil bruke sosiale medier og nyhetsbrev for å oppdatere medlemmene på hva som skjer på yngreleger.no. Magasinet ligger selvfølgelig åpent på nett og dermed tilgjengelig også for andre leger og helsepersonell.

– Mitt mål er at magasinet skal bidra til å holde medlemmene godt informert om hva foreningen jobber med og at de finner viktig informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet, samtidig som innholdet også skal kunne underholde og bidra til debatt, refleksjon og litt humor i hverdagen, avslutter Hanne Valeur.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media