Re: Påvisning av spinalvæskelekkasje med farget klorheksidin

Dette var en veldig flott og konsis artikkel ((eference-1)), og det er flere som har lurt på det samme. Den refererte artikkelen i publikasjonen var også meget interessant lesning. I denne sammenhengen fortjener dr. Knudsens artikkel fra 2006 i Acta Anaesthesiologica en liten omtale ((eference-2)). Her presenteres eksempler på mulig bruk av teknikken, slik som der hvor anestesilegen mistenker aksidentell perforasjon av dura ved innleggelse av epiduralkateter, og resultatene fra Knudsens forsøk på å finne årsakssammenhengen. Han kom også frem til at årsaken hadde sammenheng med at fenol er en svak syre som vil gjennomgå fargeforandring når pH øker. I artikkelen finner man et par fine bilder fra Knudsens forsøk samt en tabell over pH i noen relevante væsker som kan forveksles med spinalvæske i en klinisk hverdag.

Litteratur

Litteratur

eference-1 

Nilsbakken IMW, Karlsen LB, Jakobsen R. Påvisning av spinalvæskelekkasje med farget klorheksidin. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2057. [PubMed]

eference-2 

Knudsen K. Coloured chlorhexidine cotton pads may help to identify cerebrospinal fluid during epidural or spinal anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2006; 50: 685 – 7. [PubMed] [CrossRef]

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media