La radiografer beskrive røntgenbilder!

Einar Vigeland, Anders M. Hager Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Knut A. Evensen
Om forfatteren

Med ujevne mellomrom dukker denne debatten pånytt opp, initiert av radiografers ønske om utvidelse av sitt kompetanseområde, ofte med støtte fra tildels overarbeidete radiologer, som ønsker avlastning av den store mengden rutineundersøkelser. Argumentasjonen fra partene er ganske velkjente, og skal ikke gå nærmere inn på disse her. Jeg vil imidlertid påpeke at når en lege henviser en pasient til radiologisk undersøkelse, forventer vedkommende å få svar tilbake fra en kompetent kollega.

Bjørn Løndalen
Om forfatteren

Hele begrepet "beskrivende radiograf" faller allerede på tittelen. Radiologiske undersøkelser skal ikke beskrives, men tolkes. I en klinisk kontekst.

Opplysningene i henvisningen danner grunnlag for en vurdering av funn ved undersøkelsen, som så settes i en klinisk kontekst. Til slutt konkluderer man. Beskrivelse er kun en meget liten del av dette, og er den del som vel kan kuttes ut oftest.

Et eksempel for å belyse dette: Henviser beskriver "smerter under 1. metatars ved belastning". Bildet viser intet spesielt annet enn et vanlig anatomisk avvik, bipartit sesamben under metatarsen. Så kommer klinikken. Mellom de to fragmentene er det en synchondrose, og ved belastning kan det oppstå drag i denne. Følgen er smerter.

Dette er noe vi lærer gjennom 6 års studium, 1.5 års turnus og (minimum) 5 års spesialisering. Man kan ikke lære dette på et kort kurs (satt på spissen).

Jeg har den største respekt for gode radiografer som setter sin ære i å utføre gode radiologiske undersøkelser, og det er de utdannet til. La dem holde på med det og la radiologene gjøre sin jobb.

Forøvrig er det ikke på røntgen, men på CT og MR at det er mes "kø" på beskrivelser. Og her kan jo ikke såkalte "beskrivende" radiografer bidra uansett.