Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Kaspar Broch, ph.d. Dilated cardiomyopathy: diagnostic work-up, pathogenesis, prognosis and treatment. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 25.2. 2016.

Bedømmelseskomité: Douglas Mann, Cardiovascular Division, School of Medicine, Washington University, USA, Alf Inge Larsen, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, og Knut Gjesdal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Lars Gullestad og Svend Aakhus.

Stefan Hyler, ph.d. Microsensors allow continuous monitoring of ischemia in cardiac surgery. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 1.3. 2016.

Bedømmelseskomité: Anders Jeppsson,Thoraxkirurgisk avdeling, Sahlgrenska akademin, Gøteborgs universitet, Sverige, Ole Magnus Filseth, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge, og Kristin Bjørnland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Per Steinar Halvorsen, Erik Fosse og Helge Skulstad.

Iselin Marie Wedding, ph.d. Hereditary spinocerebellar degenerative disorders in Norway. Molecular and clinical studies of ataxia subtypes in a Norwegian patient population. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.3. 2016.

Bedømmelseskomité: Sylvia Boesch, Department of Neurology, Medizinische Universität Innsbruck, Østerrike, Jan Aasly, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Benedicte Lie, Avdeling for medisinsk genetikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Chantal Tallaksen og Kaja Kristine Selmer.

Ove Talsnes, ph.d. Femoral neck fractures treated with hemiprosthesis: comorbidity, organ affection and bone cement. On the quest for factors affecting mortality. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.3. 2016.

Bedømmelseskomité: Jes Brun Lauritzen, Institut for Klinisk Medicin, Bispebjerg Hospital, København, Danmark, Elisabeth Ellingsen Husebye, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Olav Røise, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Veiledere: Olav Reikerås og Ola E Dahl.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Siw Helen Westby Eger, ph.d. Significance of intrauterine growth, and abnormal fetal blood flow for neonatal and long term outcome in preterm infants. Utgår fra Klinisk Institutt 2. Disputas 4.3. 2016.

Bedømmelseskomité: Vineta Fellman, Universitetet i Lund, Sverige, Anne Eskild, Universitetet i Oslo, og Ansgar Berg, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Kristian Sommerfelt, Trond Markestad og Torvid Kiserud.

Kristin Modalsli Sand, ph.d. Stroke and vision. Management and outcome of vision problems in ischemic stroke patients. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 11.3. 2016.

Bedømmelseskomité: Emilia Kerty, Universitetet i Oslo, Randi Eikeland, Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Sørlandet sykehus, og Elisabeth Farbu, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Lars Thomassen, Halvor Næss og Ulrike Waje Andreassen.

Anbefalte artikler