Hjerte og smerte til topps

Vinnere av Tidsskriftets konkurranse for beste oversiktsartikkel 2015 ble artikkelen «Hjerte, smerte – kardiovaskulær sikkerhet og ikke-steroide antiinflammatoriske midler».

Artikkelen handler om kardiovaskulære bivirkninger av COX-2-hemmere og andre ikke-steroide, antiinflammatoriske medikamenter (NSAID).

Prisen ble delt ut under Tidsskriftets årlige møte for faglige medarbeidere i Trondheim tirsdag.

– Juryens begrunnelse for å utnevne denne artikkelen er at den er velskrevet, formålet ved studien er tydelig og temaet relevant for de fleste norske leger, sier Ragnhild Ørstavik, juryleder og medisinsk redaktør i Tidsskriftet. I tillegg er litteratursøket - det som danner grunnlaget for innholdet i en oversiktsartikkel – eksemplarisk beskrevet.

– Ekstra poeng for anbefalinger

NSAID er hyppig årsak til bivirkninger og er ofte involvert i medikamentinteraksjoner, spesielt hos eldre pasienter, står det i juryens begrunnelse.

 – Å konkludere med anbefalinger slik artikkelforfatter gjør i denne oversiktsartikkelen gir ekstra poeng, sier Ørstavik.

– Stor stas

Artikkelen er skrevet av Marie Viel Møllersen, Helle Norgård, Olav Spigset og Lars Slørdal, alle fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ved NTNU og Avdeling for klinisk farmakologi.

– Det er ekstra morsomt at de to førsteforfatterne var studenter da de skrev artikkelen, kommenterer Ørstavik.

– Vi må innrømme at det er stor stas med prisen, men det var også stor stas å få så mange tilbakemeldinger på artikkelen som det vi fikk etter publiseringen. Vi har alle fire lagt ned mye arbeid i artikkelen og da er det hyggelig å få utmerkelser også, sier Marie Viel Møllersen og Helle Norgård etter prisutdeling.

Nevroproteksjon og akuttpsykiatri på pallen

Andreplass ble tildelt artikkelen «Nevroprotektiv effekt av hypotermi», skrevet av sønn og far Erik Sveberg Dietrichs og Espen Dietrichs.

– Den viktigste grunnen til å premiere denne artikkelen er at ender med anbefalinger som kan ha innvirkning for norsk behandlingspraksis, kommenterer Ørstavik. – Det teller selvsagt ikke, men litt gøy når generasjonene slår seg sammen.

«Skjerming i akuttpsykiatrien» mottar tredjeplass. Reidun Norvoll, Torleif Ruud og Torfinn Hynnekleiv er forfattergruppen bak oversiktsartikkelen som blir premiert for et tema som har vært lite diskutert tidligere.

– Konklusjonen «mer forskning trengs» vil vi vanligvis forsøke å unngå, men her har forfatterne gjorte en real jobb for å vise at så faktisk er tilfellet, kommenterer Ørstavik og juryen.

Diskusjon og uenighet i juryen

Juryen har bestått av Ragnhild Ørstavik, Sigurd Høye, medisinsk redaktør i Tidsskriftet (for tiden i permisjon), Mette Brekke, fra Tidsskriftets Redaksjonskomité og Kristin Viste, fast medarbeider i Tidsskriftet.

Ørstavik medgir at det underveis var en god del diskusjon og uenighet innad i juryen.

– Å lese alle artiklene, og å finne ut at andre synes helt andre ting enn deg selv er spennende, det er jo nettopp noe av essensen i faget vårt. Men vi klarte å samles om en avgjørelse til slutt. Jeg er spesielt fornøyd med at forfatterne av de tre artiklene er godt geografisk spredd. Det er vinnere fra Tromsø, Trondheim og Oslo. Dessuten er det tre veldig ulike felt – det er psykiatri, nevrologi og kirurgi, og det er farmakologi. De tre artiklene treffer også tverrfaglige problemstillinger man møter i den kliniske, praktiske hverdagen.

Prisen er foruten heder og ære – et pengebeløp.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media