Hjelp til pårørende

Oddmund Harsvik Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Ingebjørg Røkenes Karlsen
Om forfatteren

Sykdommer som kommer i kjølevannet av å ha levd med en rusavhengighet i årevis blir neglisjert av fastlegen. Jeg ser at dette kan være et problem for legen å ta opp med pasienten, siden medavhengigheten går ut på å dekke over skammen med å innrømme at man lever i et slikt forhold. Det går også ut på å gi veiledning til både rusavhengige og pårørende, og de muligheter man har for å komme ut av problemene. Pårørende beveger seg hver dag i en krigssone som gjør ekstremt mye med helsen, psykisk og fysisk. I tillegg en konstant angst for ikke å holde fasade, og redselen for alle sykdommene man anskaffer seg med å leve med en rus avhengig. Etter en stund står man helt alene med rusproblemet, og da er i mange tilfeller et besøk hos legen den eneste kontakten man har med omverden. Viktigheten av å lære seg signalene og sykdomsmønstret hos de pårørende av rusavhengige burde inngå som en egen studie i legeutdannelsen. I dag er rus i fastlegesammenheng belastet med for mye stigmatisering.