Hvor fast er egentlig fastlegen?

Det er dermed kvinnelige fastleger i store kommuner som kan skilte med å være de mest stabile fastlegene.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin har nå publisert en studie hvor de har undersøkt varigheten på fastlegeavtaler. En av intensjonene bak fastlegeordningen som ble innført i 2001 var å øke kontinuiteten i lege-pasient-forholdet, og varigheten på fastlegeavtalene er sentral i dette forholdet. Dette utgjør bakteppet for undersøkelsen. Studien, som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, har derfor undersøkt varighet på fastlegeavtalene – og sett dette opp mot kommune, kjønn og alder på fastlegen. Undersøkelsen er utarbeidet med statistikk fra 2001 og frem til 2014.

Resultatet av undersøkelsen viser at fastlegeavtalen varte over tre ganger så lenge i store kommuner med over 50 000 innbyggere enn i kommuner med under 2 000 innbyggere.

Median varighet av fastlegeavtalene var 5,91 år – fra 2,75 år i de minste kommunene til 8,37 år i de største.

Stabiliteten økte betraktelig dersom legen var en kvinne, og studien viser også at yngre leger sier opp avtalen hurtigere enn eldre leger.

Les hele originalartikkelen.

– Nordmenn er gjennomgående fornøyd med fastlegene og den kontinuiteten de representerer. Det er vanlig å anta at kontinuitet er et kvalitetskriterium og at stabile primærleger er gode, kommenterer Hogne Sandvik, spesialist i allmennmedisin og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i denne utgavens leder.

Les hele lederen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media