Utenlandske legers opplevelse av å begynne i yrket i Norge

Erik Skjeggestad, Gro Mjeldheim Sandal, Pål Gulbrandsen Om forfatterne

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Julieta Lovra
Om forfatteren

Jeg forstår ikke hvorfor forfatterne skriver at å jobbe som lege i psykiatri/geriatri/allmennmedisin har «lavere prestisje» (1). Det opplever jeg som en fornærmelse!

Litteratur

1. Skjeggestad E, Sandal GM, Gulbrandsen P. Utenlandske legers opplevelse av å begynne i yrket i Norge.Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1129 – 32

Elisabeth Skaar
Om forfatteren

Dette var en god og interessant artikkel om utenlandske legers opplevelse av å begynne å jobbe i Norge (1). Jeg lurer imidlertid på om forfatterne er klar over at geriatri er en subspesialitet til indremedisin? Geriatere i Norge er utdannet til å jobbe på sykehus, og da gir følgende avsnitt liten mening: «Mange fortalte at de hadde endret sine fremtidsplaner etter at de startet opp i norsk praksis. Flere beskrev at tidligere ønsker om sykehusarbeid, gjerne kirurgi, ble erstattet med tanker om allmennmedisin, geriatri og psykiatri. »

Litteratur

1. Skjeggestad E, Sandal GM, Gulbrandsen P. Utenlandske legers opplevelse av å begynne i yrket i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1129 – 32