Utenlandske leger i norsk psykiatri – behov for en mentorordning?

Morten Sandbu, Anne Kamps, Valjbona Preljevic, Cecilie Javo Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Karl-Ulrich Bruhn
Om forfatteren

Psykiatri er vel det medisinske fagfelt som har høyest tilknytning til språket, kultur, samfunnsfilosofi mm. Leger og annet helsepersonell med utenlandsk bakgrunn kan fort få problemer dersom de får for lite hjelp fra «ekte nordmenn» (1). I et land med et språk som egentlig består av to språk (bokmål og nynorsk) med sterke, fargerike dialekter og mange «nye landsmenn» med forskjellige morsmål, er utfordringene angående kommunikasjon store. Da er det nok enklere å være kirurg enn psykiater.

Litteratur

1. Sandbu M, Kamps A, Preljevic V. Utenlandske leger i norsk psykiatri – behov for en mentorordning? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1133 – 7