Flinke leger

Are Brean Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Karl Bruhn
Om forfatteren

I sommernummeret skriver Are Brean at «leger har alltid vært flinke», men «likevel er leger sårbare i sin faglige kompetanse» (1). Jeg er helt enig med Brean, men etter å ha lest Shayganis lederartikkel om utenlandske leger i Norge (2), er vel en lege et menneske med en generell sårbarhet? Jeg kjente meg i hvert fall igjen.

Og tusen takk til Tidsskriftet som i dette nummeret skrev så mye om «våre utenlandske kolleger».

Litteratur

1. Brean A. Flinke leger. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1097

2. Shaygani S. Våre utenlandske kollegaer. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1104