Hvem var Pylorica?

Rannveig Nordhagen Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Jacob Klafstad
Om forfatteren

Mange blant oss husker stadig «Pylorica», portnersken ved Anatomisk institutt i Domus media, som det første levende mennesket vi møtte under «inntoget» i Anatomisk institutt ved studiets begynnelse. En stor takk til forfatter Rannveig Nordhagen som nå har løftet henne frem i rampelyset (1), der hun må få beholde sin selvfølgelige plass i vår hjemlige medisinskhistoriske fortelling.

Litteratur

1. Nordhagen R. Hvem var Pylorica? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1167 – 9

Rannveig Nordhagen
Om forfatteren

R. Nordhagen svarer:

Jeg er glad for at noen setter pris på at jeg har minnet om en av våre hverdagsslitere, som vi møtte under studietiden. Vi blir nok færre og færre som husker henne, men kanskje også yngre leger kan ha glede av å lese om henne.