Selvhjelpspasienten

Terje Carlsen Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Karl Bruhn
Om forfatteren

Etter å ha lest denne teksten av Terje Carlsen (1), skjønte jeg mye mer om det norske samfunnet enn før. Takk for det du skrev, Terje! Jeg tror at du har rett i det du skriver. Men, jeg er usikker på hvorfor du mener at «Med retten til psykisk og fysisk helse følger også nødvendigvis plikten til å holde seg frisk» basert på WHOs definisjon av helse. Man kan være enig i utsagnet, men WHO har vel ikke uttalt dette? Det er muligens mer din egen oppfatning?

Litteratur

1. Carlsen T. Selvhjelpspasienten. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1096