Der solen aldri skinner

Are Brean Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Lars Slørdal
Om forfatteren

I Tidsskriftets sommernummer 2015 har sjefredaktør Are Brean skrevet en leder om åpenhet, tillit og interessekonflikter i medisinsk publikasjonsvirksomhet (1). Bakgrunnen er en polarisert, transatlantisk uenighet som bl.a. involverer redaktørene Jeffrey Drazen i NEJM, Fiona Godlee i BMJ og Richard Horton i Lancet.

For ikke lenge siden kontaktet Drazen, Godlee, Horton m. fl. Legeforeningen med en samstemt og bekymret protest etter det plutselige redaktørskiftet i Tidsskriftet (2). Omkostningene etter byttet av redaktør har allerede vært betydelige; Tidsskriftet har mistet sin stemme i Vancouvergruppen og tapt omdømme (3). Men hvorfor gikk Charlotte Haug?

Det vet vi - i motsetning til redaktørene av disse internasjonale tidsskriftene - ikke. Det eneste som har tilflytt oss, som både gjennom egne bidrag og roller som faglige medarbeidere innimellom kjenner på et slags eierforhold til Tidsskriftet, er at det forelå en ikke nærmere spesifisert uenighet mellom Haug og Legeforeningen om Tidsskriftets ledelse, drift og administrasjon (3). Brean skriver: «I Tidsskriftet har vi vektlagt åpenhet fremfor restriksjon» (1). Hvis et slikt utsagn skal ha mening, må vi få en redegjørelse for bakgrunnen for at Haug så brått forlot redaktørkrakken. Fra Tidsskriftets redaksjon, og særlig fra arbeidsgiver - altså Legeforeningen. Nå.

Litteratur

1. Brean A. Der solen aldri skinner. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1103.

2. Kmietowicz Z. Editor in chief of Journal of the Norwegian Medical Association resigns. BMJ 2015; 350: h766.

3. Valeur HS. Sikker redaksjonell frihet. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 827.

Are Brean
Om forfatteren

A. Brean svarer:

Min lederartikkel i Tidsskriftet nr. 12/13 2015 dreide seg om økonomiske interessekonflikter hos forfattere av medisinskvitenskapelige artikler (1). Slørdal og medarbeidere kobler likevel artikkelen til avgangen til Tidsskriftets forrige sjefredaktør og ber om en redegjørelse fra Legeforeningens ledelse og Tidsskriftets redaksjon om bakgrunnen for hennes avgang.

Charlotte Haug har selv redegjort i Tidsskriftet for bakgrunnen for sin avgang. Årsaken var uenighet mellom henne og Tidsskriftets eier, altså Legeforeningen, om premisser og gjennomføring av en intern omorganisering av Tidsskriftets ledelse, drift og administrasjon (2). Ingen andre i redaksjonen var part i saken og kjenner ikke til dens detaljer. Redaksjonen er følgelig ikke i stand til å gi en redegjørelse ut over det partene selv har gjort.

Litteratur

1. Brean A. Der solen aldri skinner. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1103. http://tidsskriftet.no/article/3347993/

2. Haug C. Takk for meg. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 301. http://tidsskriftet.no/article/3294019/