Ny sjefredaktør i Tidsskriftet

Legeforeningens landsstyre har i dag tilsatt Are Brean (50) som ny sjefredaktør i Tidsskriftet. Brean har fra 10. februar 2015 vært konstituert i stillingen. Han er spesialist i nevrologi, ph.d., og har de siste årene arbeidet som overlege ved nevrologisk avdeling, OUS Rikshospitalet samt som medisinsk redaktør i Tidsskriftet. 

- I samarbeid med det norske medisinske miljøet og med Tidsskriftets dedikerte og dyktige stab håper jeg å kunne bidra til at Tidsskriftet fortsetter å være den viktigste arenaen for faglig tilhørighet for norske leger, samt en aktiv og viktig leverandør av kvalitetssikret medisinsk fagstoff til den norske offentlighet, sier Are Brean etter tilsettelsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media