Å stirre døden i hvitøyet

Lars Johan Materstvedt Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Siri Fuglem Berg
Om forfatteren

Takk til Materstvedt for den interessante og personlige fortellingen om «å stirre døden i hvitøyet» i Tidsskriftet nr. 6 2015 (1), og spesielt for hans rungende «nei» til å «akseptere døden». Jeg kjenner igjen denne motviljen blant foreldre til barn med trisomi 18, meg selv inkludert. Hvorfor i all verden skal vi «akseptere døden» på vegne av våre trisomibarn? Hvorfor skal vi ta til takke med et palliativt fokus, når det vi ønsker for våre barn er mulighet til å leve? For våre barn blir dessuten presset om å «akseptere døden» og det lindrende fokus med manglende vilje til behandling, til et selvoppfyllende profeti.

Litteratur

1. Materstvedt LJ. Å stirre døden i hvitøyet. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:565 – 6

Gerd Lillegaard
Om forfatteren

Hjertelig takk for en slående god artikkel om syn på døden. Håper den snarest blir obligatorisk i undervisningen av blivende leger og andre helsearbeidere. I min "verden" er liv og død to sider av samme sak, like usannsynlig, uforståelig og av og til like uakseptabelt - begge deler. Likevel like aktuelt for alt på jorden! Det viktigste er å sørge for at liv og død blir så godt og så lite smertefullt som mulig for alt og alle!