Ny sjanger i Tidsskriftet

Målgruppen for artiklene er leger i klinisk eller paraklinisk praksis. Artikkelen skal gi en pedagogisk og praktisk nyttig oversikt over et klinisk relevant tema.

Artiklene vil skille seg fra rene oversiktsartikler ved at det ikke stilles samme krav til reproduserbare litteratursøk, og at det gis større rom for anbefalinger basert på egen erfaring.

Les mer om den nye artikkeltypen i vår forfatterveiledning:

Forfatterveiledningen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media