Når syke barn blir voksne

- Særlig de tilfellene hvor det har vært en jevnlig og tett kontakt med barneavdelingene ser vi at pasienter og pårørende har behov for en mest mulig sømløs overgang til voksenhelsetjenesten. Men overgangen kan ofte oppleves litt kaotisk fordi tilbudet endrer seg, sier Kathrine Haggag.

Mer fragmentert
Haggag er spesialist i nevrologi og seksjonsoverlege ved Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. I Tidsskriftet nr. 5/2015 skriver hun en lederartikkel om hvordan det er for ungdom med f.eks. cerebral parese, komorbide tilstander og utviklingshemning å fylle 18 år og plutselig gå fra en helhetlig tett oppfølging i barnehabiliteringstjenesten til en langt mer fragmentert oppfølging i voksenhabiliteringen.

- Når disse pasientene fyller 18 år er oppfølgingen ofte langt mer fragmentert. Fra å ha mulighet til å ta direkte kontakt med spesialisthelsetjenesten eller barneavdelingen, må de etter fylte 18 år via fastlegen henvises til ulike spesialister etter behov, slik som alle andre.

Lite kontakt med fastlegen
Men ofte fastlegen vært lite eller overhodet ikke involvert mens pasienten har vært barn og ungdom, fordi all oppfølging har skjedd i spesialisthelsetjenesten.

- For mange fastleger har nok utfordringen vært at de rett og slett ikke er blitt kontaktet. Jeg tror mange foreldrene har tenkt at det fungerer fint å ha kontakt med barneavdelingen – de fungerer nesten som en fastlege. Ofte har ikke folk truffet fastlegen sin før de fyller 18. Men vi ser at fastlegene på en god måte tar det koordinerende ansvaret for disse pasientene. Når det gjelder habiliteringstjenesten er tilbudet dessverre forskjellig fra sted til sted og derfor avhengig av hvor man bor, sier Haggag.

For å lette overgangen fra barn til voksen anbefaler hun å gjøre som ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Der har barne- og voksenhabiliteringen god erfaring med å avholde overgangssamarbeidsmøte med fastlege, representanter fra førstelinjetjenesten, pårørende og pasient i god tid før denne fyller 18 år. Dette for å forberede dem på endringene som inntreffer etter denne dagen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media