Hjelp oss med høye stoler

Per Storås Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Thor Einar Holmgard
Om forfatteren

Det burde være en selvfølge at slike stoler var tilgjengelige på sykehus, hos fastlege, fysioterapeuter og apotek.

Det må legges bedre til rette for alle dem som sliter med sittehemminger av forskjellig årsak. Også her snakker vi om en gruppe som lider i det stille.

Per Storås
Om forfatteren

P.Storås svarer:

Takk til Thor Einar Holmgard, som tydeligvis har forstått problemet, eller utfordringen, som det nå heter. Jeg er opptatt av handling og resultater: Hvordan kan vi i fellesskap nå frem til målgruppen, innkjøperne, slik at det blir gjort noe i praksis? Det er vel kun gjennom informasjon. Pålegg er vel ingen god løsning? Jeg mener at både venterommene og fellesrommene burde ha minimum 20 % høye stoler, og minst to stk. På rehabiliteringsinstitusjonene bør det selvsagt være en langt høyere prosentandel. Dette handler om HMS, og burde kanskje være tatt inn i kvalitetssystemet for det enkelte foretak, slik at en ansvarlig person kunne ivareta pasientens behov.