En verden fri for atomvåpen

Bjørn Hilt Om forfatteren

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Carl Ditlef Jacobsen
Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 6 2015 kommenterer Bjørn Hilt det gode arbeid norske Leger mot atomvåpen medvirker til (1). Han håper som oss alle at atomvåpen etter hvert blir forbudt. Men når han klassifiserer disse som «inhumane masseødeleggelsesvåpen som kjemiske og biologiske våpen….» , blir jeg tankefull: Er det bedre å bli langsomt klemt i hjel under en sammenrast bygning, som er truffet av gammeldagse bomber ? Hva er humant ved konvensjonell, «gammeldags» krigføring ?

Litteratur

1) Hilt B. En verden fri for atomvåpen. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:520

Bjørn Hilt
Om forfatteren

Bjørn Hilt svarer:

Tusen takk for denne poengterte kommentaren fra Carl Ditlef Jacobsen, en tankefull kollega. Det som er ekstra inhumant med masseødeleggelsesvåpen, er at de er såkalt ikke-diskriminerende ved at de er umulige å bruke uten at man også rammer sivile. Ja, noen av dem, som atomvåpen, er laget for nettopp å ramme sivile. Dette er klart i strid med Genève-konvensjonene for krigføring. Atomvåpen er masseutryddelsesvåpen. Det er klar enighet om at ingen land har noen adekvat hjelp å stille opp med hvis befolkningen blir rammet av en atombombe. Når det er sagt, har kollega Jacobsen selvfølgelig rett i at det for den enkelte kan være like ille å bli truffet av en konvensjonell bombe. All krig rammer dessverre i økende grad sivile. Det er så absolutt noe vi leger må reagere på.