Høie: Jeg har drømmejobben!

Der liker han å gå på fjellet, på ski eller på beina.
- Jeg opplever det også som helsebringende å ha det godt sosialt, med familie, venner og på jobb, sier Høie.

Men hvor går egentlig smertegrensen når det gjelder hvor mange sykehus vi kan ha? Hva tenker han om at lokalbefolkningen føler seg trygge når de har lokalsykehuset sitt? Får vi flere fastleger? Er han enig i at pasientaktivisme kan føre til en skjevfordeling av ressurser, der sterke grupper blir hørt på bekostning av andre som kanskje trenger det mer?

Og hva er den største forandringen fra å være i opposisjon til å være i posisjon?
- Den største forandringen er at jeg nå får gjennomføre politikk. Dessuten har jeg ansvaret for hele sektoren, så jeg må ta stilling til en rekke andre spørsmål, og mange avgjørelser skal tas. Det er intenst. Hektisk. Lange dager. Men utrolig kjekt. Jeg har drømmejobben!

Les hele intervjuet:
Pasienten i sentrum

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media