Hjelp, jeg har time hos legen!

Baba Danyagiri Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Karl Bruhn
Om forfatteren

Det er helt riktig at norsk ikke er et enkelt språk å lære, slik Danyagiri skriver i Tidsskriftet nr. 5 2015 (1). Det finnes rett og slett ikke ett norsk språk - det finnes to typer «norsk», nemlig bokmål og nynorsk. Disse brukes nesten ikke utenfor språkkursene. Dialektene med mange sideformer brukes. Da er det vanskelig for mange innvandrere å forholde seg til «språket».

Litteratur

1. Danyagiri B. Hjelp, jeg har time hos legen! Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:500