Lindrende sedering i livets sluttfase – reviderte retningslinjer

Reidun Førde, Lars Johan Materstvedt, Trond Markestad, Ulf E. Kongsgaard, Sebastian von Hofacker, Siri Brelin, Stephan Ore, Morten Laudal Om forfatterne

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Hans Olav Tungesvik
Om forfatteren

Dei nye retningslinjene for lindrande sedering i livets sluttfase (1, 2) virkar vel gjennomtenkte, kloke og godt tilpassa dei aller fleste situasjonar som ein kan forventa i livets sluttfase. Eg vil tru at dei aller fleste som arbeider med pasientar i denne livsfasen, her vil finna god rettleiing.

Litteratur

1. Førde R, Materstvedt L J, Markestad T et al. Lindrende sedering i livets sluttfase – reviderte retningslinjer. Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 5. januar 2015

2. Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase. Oslo: Den norske legeforening, 2014. http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Retningslinjer/ (30.1.2015).