Selvmord blant leger

Erlend Hem Om forfatteren

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.
Lasse Bøyum
Om forfatteren

Erlend Hem skriver om selvmord blant leger i Tidsskriftet nr. 4 2015 (1). Det finnes mange ulike legestillinger. Vet man om det er samme selvmordsrate jevnt over, eller er det forskjell på for eksempel allmennleger, kirurger og psykiatere?

Litteratur

1) Hem E. Selvmord blant leger. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:305